Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o sprzedaży - Ogłoszenia o sprzedaży - Straż Miejska

Straż Miejska
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2018, 07:58

Ogłoszenia o sprzedaży

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 08 listopada 2017

Ogłoszenie o sprzedaży

                                                                                                            Legnica, dnia 07.11.2017r.         

         

Straż Miejska w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej 3 posiada do sprzedaży:

 

l.p

NUMER INWENTARZOWY

NAZWA SKŁADNIKA

OPIS SKŁADNIKA

ILOŚĆ

Cena minimalna     w złotych

1

SM-491/93

 

 

 

 

 

 

ZESTAW KOMPUTEROWY HP

 

 

 

 

 

Komputer przestarzały technologicznie i mocno wyeksploatowany. Zaleca się wycofanie go z eksploatacji i likwidację.

 

 

 

1

150,00 zł.

 

 

 

Powyższy składnik majątku rzeczowego można oglądać w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej 3 w dniach 14 i 15 listopada 2017r. w godzinach od 900 do 1200

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu wraz z numerem inwentarzowym zestawu komputerowego należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem” oferta na zakup zestawu komputerowego” do dnia 24.11.2017r. do godz. 1500 w siedzibie Straży Miejskiej w pokoju numer 4 (II piętro - sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Legnicy.

Otwarcie kopert nastąpi dnia 27.11.2017r. w pokoju numer 4a o godz. 1000.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 784 883 555.

Sprzedający nie zapewnia transportu zakupionego zestawu komputerowego. Należy go odebrać osobiście z siedziby Sprzedającego.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2018 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL