Biuletyn Informacji Publicznej Informacja o wyniku naboru - Wyniki naboru - Straż Miejska

Straż Miejska
Ostatnia aktualizacja strony: 13.09.2018, 10:10

Wyniki naboru

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 29 maja 2017

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Straży Miejskiej w Legnicy

 Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

na stanowisku – strażnik miejski (aplikant) – 5 etatów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko zostali wybrani:

 

  1. Sebastian Górniak zam. Legnica
  2. Marcin Szachowski zam. Legnica
  3. Sławomir Podgórny zam. Legnica
  4. Remigiusz Rosochacz zam. Legnica 

 

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę treść, poprawność i swobodę wypowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, chęć do pracy w tym zawodzie oraz posiadane kwalifikacje i predyspozycje pożądane do pracy w Straży Miejskiej , które pozwalają na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków kandydaci zostali zakwalifikowani do pracy w Straży Miejskiej   w Legnicy.

 

Legnica, dnia 29.05.2017 r. 

 

 

                                                                                                                             Komendant Straży Miejskiej

w Legnicy

  Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 29.05.2017
Data modyfikacji : 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2018 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL