Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2023, 07:45

Dane teleadresowe

Wtorek, 15 kwietnia 2014

STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY
ALEJA  RZECZYPOSPOLITEJ 3
59-220 LEGNICA

 


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W LEGNICY

Mirosław GIEDROJĆ

tel.: 76 72 33 180


KIEROWNIK REFERATU OPERACYJNEGO

Izabela Wawrzonkowska

tel: 76 72 33 182

e-mail: iwawrzonkowska@sm.legnica.eu


SEKRETARIAT

mł. spec. Agnieszka RAKOCZY

tel.:  76 72 33 180
fax:  76 72 33 198
e-mail: sekretariat@sm.legnica.eu


KONTAKT Z MEDIAMI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel. : 76 72 33 188

e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu


spec. Justyna JANUSZ
tel.: 76 72 33 187

e-mail: jjanusz@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ MONITORINGU MIEJSKIEGO

 podinsp. Joanna KOZAK

tel. : 76 72 33 185

fax: 76 72 33 191

e-mail: monitoring@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ DYŻURNYCH

Tel. alarmowy 986

tel.: 76 72 33 185
 tel.komórkowy: 604 217 540
  fax: 76 72 33 191

 


SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KADR I SZKOLENIA

insp. Danuta TEKLIŃSKA
tel.: 76 72 33 184
e-mail: kadry@sm.legnica.eu


REFERAT ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

 główna księgowa Anna GRYGAJTIS
tel.: 7672 33 180
e-mail: agrygajtis@sm.legnica.eu


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Paweł FILIPEK

tel.: 666-040-511

e-mail: iod@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ ds. PLANOWANIA, NADZORU I KONTROLI SŁUŻB PATROLOWYCH

st. insp. Marcin NIEWIADOMSKI
tel.: 76 72 33 189


ZESPÓŁ ds. ESTETYZACJI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel.: 76 72 33 188

e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ ds. WSPÓPRACY Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI

spec. Justyna JANUSZ
tel.: 76 72 33 187

e-mail: jjanusz@sm.legnica.eu


 

ZESPÓŁ ds. POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH O WYKROCZENIA

st. insp. Mieczysław MULKA  tel.  76 72 33 197 e-mail: mmulka@sm.legnica.eu

insp. Rafał BÓL tel. 76 72 33 197 e-mail: rbol@sm.legnica.eu

 


SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

st. insp. Piotr MAZUREK
tel.: 76 72 33 181
e-mail: administracja@sm.legnica.pl


 

Metadane

Data publikacji : 15.04.2014
Data modyfikacji : 18.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Wawrzonkowska
©-2023 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL