Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Zapytanie Ofertowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 13 września 2018

                                      LEGNICA 13.09.2018


 

                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku potrzebą udzielenia zamówienia na naprawę anteny kierunkowej UBIQUITI NANOBRIDGE 5 GHz , Straż Miejska w Legnicy zaprasza do składania oferty dotyczącej:

1.Całkowitego kosztu naprawy anteny kierunkowej UBIQUITI NANOBRIDGE 5 GHz -( zakup, montaż i konfigurację) - cena brutto

Przedmiotem zamówienia jest naprawa (zakup, montaż i konfiguracja):

1. Antena kierunkowa UBIQUITI NANOBRIDGE 5 GHz

Zakres czynności:

1. Zakup urządzenia- cena nie może być wyższa od ceny rynkowej

2. Montaż urządzenia

3.Konfiguracja z systemem

4. Na urządzenie Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, licząc od dnia następnego w którym wymianę zakończono. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje że                                                             wymienione urządzenie jest całkowicie nowe, bez defektów i będzie posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania

5. Wykonawca oświadcza że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

Adres montażu: Legnica ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1

Miejsce montażu: dach budynku wielorodzinnego-4 kondygnacje dostęp do anteny z drabiny na dachu płaskim

Ofertę należy sporządzić w języku polskim przesłać na adres mailowy monitoring@sm.legnica.pl

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2018r. do godz. 15.00.

Metadane

Data publikacji : 13.09.2018
Data modyfikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL