Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2023, 07:45

Polityka prywatności

Poniedziałek, 17 stycznia 2022

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W LEGNICY

Straż Miejska w Legnicy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy należące do Straży Miejskiej w Legnicy. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami.

Gromadzenie danych

Straż Miejska w Legnicy przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Straży Miejskiej w Legnicy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów i itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią Straży Miejskiej w Legnicy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Oznacza to, że Straż Miejska w Legnicy deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego strony WWW Straży Miejskiej w Legnicy Legnicy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, np. do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Legnicy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce „ochrona danych osobowych”.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Straży Miejskiej w Legnicy

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Straży Miejskiej w Legnicy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.  Piki Cookies związane z badaniami Internetu pochodzą od spółki Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w używanej przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Pliki Cookies można również wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron WWW Straży Miejskiej w Legnicy. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Pomoc techniczna dla najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera

Licencja na korzystanie z materiałów Stron WWW Straży Miejskiej w Legnicy

Użytkownikom Stron WWW Straży Miejskiej w Legnicy zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych Straży Miejskiej w Legnicy, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej z jakiej pochodzą dane.

Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Straży Miejskiej w  Legnicy. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Straży Miejskiej w Legnicy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Straży Miejskiej w Legnicy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: kszczepanski@sm.legnica.eu

Metadane

Data publikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
©-2023 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL