Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2023, 07:45

Straż Miejska w Legnicy

Wtorek, 15 kwietnia 2014

     Straż Miejska w Legnicy utworzona została na podstawie Zarządzenia nr 01/91 Prezydenta Miasta Legnicy z dniem 16 maja 1991r. Pierwszych pracowników przyjęto do pracy 3 czerwca 1991r.          w składzie 21 osób, którzy przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem. W dniu 01 lipca 1991r. Legniczanie, po raz pierwszy, zobaczyli umundurowaną Straż Miejską na ulicach miasta. Terenem działania straży jest obszar administracyjny gminy Legnica. Pierwsza Siedziba straży mieściła się w budynku Urzędu Miasta. Od 2000r znajdowała się w historycznym budynku  przy ulicy Św. Piotra 2, a od grudnia 2007r. siedziba została przeniesiona na ul. Alei Rzeczypospolitej 3. Nadzór nad działalnością straży sprawuje: w zakresie wykonawczym - Prezydent Miasta Legnica, w zakresie fachowym -wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym: I zmiana w godzinach 7.00 - 15 00, II zmiana  w godzinach 14 00 - 22.00.

      W tym czasie jest ona służbą w większości kontrolną i polega na: kontroli stanu czystości ulic, placów, parków, ciągów ulicznych, a także budynków i ich posesji oraz dworców i przystanków PKP, PKS, MPK, TAXI oraz parkingów. W okresie zimowym prawidłowości odśnieżania ulic i posesji, kontroli prawidłowości parkowania pojazdów mechanicznych na parkingach, ulicach i chodnikach, kontroli przestrzegania przepisów przez osoby trudniące się handlem naręcznym i obwoźnym, realizacji na bieżąco interwencji zgłaszanych w czasie służby do dyżurnego zmiany jak również interwencji zgłaszanych bezpośrednio od mieszkańców miasta do patroli, doprowadzaniu osób nietrzeźwych do domu lub miejsc wyznaczonych przez samorząd, w okresie zimy doprowadzaniu osób bezdomnych do noclegowni, ale jedynie za ich zgodą, zgłaszaniu na bieżąco odpowiednim służbom zauważonych w czasie patrolu zagrożeń nieprawidłowości (awarii, nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc, w których prowadzone są naprawy lub remonty drogowej budowlane, braku oświetlenia miejsc użyteczności publicznej, uszkodzonych lub niewidocznych znaków drogowych), udzielaniu wyczerpujących informacji lub porad zwracającym się do patroli mieszkańcom miasta, kontroli stanu reklam, witryn, wystaw sklepowych i obiektów usługowych oraz innych obiektów publicznych.

      W czasie służby zabezpieczającej zadania straży polegają na zabezpieczaniu: uroczystości państwowych i samorządowych, imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd, imprez młodzieżowych (dyskoteki, studniówki, festyny itp.), miejsc przestępstwa lub katastrofy przed dostępem osób postronnych, asystowanie pracownikom ZGM, Zakładu Energetycznego przy wykonywaniu czynności służbowych (eksmisje, odłączenia dopływu prądu z uwagi na nie opłacanie rachunków).

Metadane

Data publikacji : 15.04.2014
Data modyfikacji : 16.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2023 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL